Zoek
FleetFlex

Deze door ons ontwikkelde methode, brengt uw logistieke proces in kaart

 

Onze manier van werken

Voor een vlotte, naadloze en efficiënte interne logistiek is het zaak dat het ingezette materieel is afgestemd op de activiteiten. Daarom stellen we bij Heffiq de wensen en het proces van de klant centraal. Vervolgens analyseren en adviseren we welke oplossingen daar het beste bij passen. FleetFlex verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten van uw intern transport.

In 4 stappen overzicht, efficiency en kostenbesparing

Deze door Heffiq ontwikkelde methode brengt uw logistieke proces in kaart en zorgt voor een optimale invulling. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. In 4 stappen realiseren we samen met u overzicht, efficiency en kostenbesparing:  

  1. Inventarisatie
  2. Oplossingen
  3. Implementatie
  4. Optimalisatie
     

Stap 1: InventarisatieInventarisatie

Bij de inventarisatie kijken we naar uw huidige vloot, de bedrijfsomstandigheden, veiligheid, draaiuren, wensen en doelstellingen en eventueel bestaande knelpunten. Zo verschaffen we inzicht in productiviteit, continuïteit, duurzaamheid en veiligheid.
 


Stap 2: OplossingenOplossingen

Heffiq heeft een breed aanbod voertuigen, voorzetapparatuur, onderdelen, stellingen en systemen. Maar het draait in de eerste plaats om de vraag: wat is voor uw bedrijf en uw logistiek proces de beste oplossing?


We gaan verder dan alleen het leveren van de juiste (mix van) machines. Ook onderhoud, service en keuringen, financiering, leasing en verzekering en de training van de gebruikers verzorgen we graag voor u.
 


Stap 3: ImplementatieImplementatie

De levering en inbedrijfstelling wordt vooraf met u gepland. Zodat uw bedrijfsvoering geen hinder ondervindt van de implementatie. De equipment wordt afgesteld op de werkzaamheden en omstandigheden.

De gebruikers krijgen instructie en training om goed en veilig te werken met de machines. Inclusief het dagelijks onderhoud. We spreken ook al meteen de serviceplanning af.
 


Stap 4: OptimalisatieOptimalisatie

We monitoren de inzet, schades en draaiuren van uw vloot en overleggen daarover periodiek met u. Zo kan tijdig actie worden ondernomen indien daar aanleiding toe is en verhogen we de levensduur van de trucks.

 

Op verzoek verschaffen we gedurende de gehele inzet van de equipment managementinformatie over de status, draaiuren, onderhoud, kosten enzovoort. Dit contractbeheer levert inzicht in de productiviteit en Total Cost of Ownership. Per periode, per machine en per afdeling bijvoorbeeld.

Met FleetFlex tilt u uw fleetmanagement naar een hoger niveau. Wilt u meer weten hoe uw bedrijf van de integrale en oplossingsgerichte dienstverlening van Heffiq kan profiteren? Vul dan onderstaand formulier in. 

 
Werken met FleetFlex, verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten van uw intern transport

Benieuwd wat FleetFlex voor uw organisatie kan betekenen?

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek