Zoek

Heftruck opleidingen toolbox

 

Als gevolg van de coronacrisis worden er niet of nauwelijks meer bedieningstrainingen gegeven. Het geven van trainingen in groepsverband past niet binnen de richtlijnen van de overheid op dit moment. Wij volgen de regels en richtlijnen die branche organisatie BMWT heeft opgesteld. Op deze pagina behandelen we de meest gestelde vragen. 

Waarom is een certificaat belangrijk?

Het certificaat van een bedieningstraining is een bewijs dat de betreffende medewerker instructie heeft gehad voor het veilig bedienen van het arbeidsmiddel. In het verlengde daarvan is belangrijk dat de werkgever gedurende het arbeidsproces instructies en informatie over veilig werken blijft geven (bijvoorbeeld tijdens een toolboxmeeting of aan het begin van iedere shift of nieuwe opdracht). Daarmee voldoet de werkgever aan de vereisten van de Arbowetgeving over voldoende instructie. Onderstaand hebben we een aantal hulpmiddeleb hiervoor opgesteld. 

 

Wat als het certificaat nu verloopt?

Het certificaat is een bewijs voor de instructie die de werknemer heeft gehad over het veilig werken met het arbeidsmiddel. Dit is vooral belangrijk voor beginnende medewerkers. Die moeten eerst voldoende instructie en training hebben gehad. Voor medewerkers waarvan het certificaat verloopt, mag worden verondersteld dat ze in beginsel voldoende vaardigheden hebben om veilig te werken. Het uitstellen van de herhalingstraining kan tijdelijk worden gecompenseerd door extra aandacht te geven aan veiligheid tijdens de dag- en shiftstarts.

Kortom: het verlopen van het certificaat van een bedieningstraining is vervelend, maar het betekent niet dat u meteen niet meer aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

BMWT geeft verlenging afloopdatum certificaat


Onder de huidige omstandigheden is het logisch dat de herhalingstrainingen worden uitgesteld. Kandidaten met een certificaat dat verloopt in de periode maart – juni 2020 komen in aanmerking voor een herhalingstraining. Neem contact op met uw trainingsbedrijf over het inplannen van de herhaling indien de omstandigheden dit toelaten. U moet wel een kopie van uw certificaat kunnen tonen.

Toolbox

In deze toolbox hebben we een aantal hulpmiddelen opgesteld om uw personeel gedurende deze periode te instrueren. Het doorlopen van deze Toolbox is geen vervanging van het certificaat. De middelen zijn slechts bedoeld als hulpmiddel, om uw personeel waarvan de passen dreigen te verlopen, geïnstrueerd te houden.