Zoek
Slim verduurzamen: LPG-heftrucks kunnen  eenvoudig overschakelen op bio-propaangas
Blog 27 - 12 - 2022

Slim verduurzamen: LPG-heftrucks kunnen eenvoudig overschakelen op bio-propaangas

LPG wordt al tientallen jaren toegepast als brandstof voor intern logistiek materieel. Vergeleken met diesel is propaangas, mede dankzij de zuivere verbranding, minder belastend voor het klimaat en voor de luchtkwaliteit. De CO₂-emissie is lager en de uitstoot van fijnstof is vrijwel nihil.

Bio-propaangas

Maar vloeibaar gas is nog steeds een fossiele brandstof, en dus is er nog altijd CO₂-uitstoot, met nadelige gevolgen voor het klimaat. Vandaar dat hard wordt gewerkt aan alternatieven. Eén daarvan is bio-propaangas. Rijngas, een bekende leverancier van gas voor heftrucks, zet daar sinds een paar jaar vol op in.

Heffiq juicht die ontwikkeling toe. We werken nauw samen met Rijngas: als klanten een gasheftruck aanschaffen, wijzen we hen op de leverancier uit Dinxperlo. Die heeft een landelijk dekkend netwerk voor de levering van heftruckgas. Met zijn HCS-concept (Heftruck Comfort Systeem) zorgt Rijngas voor een betrouwbare levering van LPG-flessen, waarbij ook het onderhoud en de keuring worden geregeld.

 
"De CO₂-uitstoot is tot 80 procent lager dan die van gewone propaangas"

Zonder aanpassing overschakelen

Bio-propaangas wordt gemaakt uit een mix van afval- en reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën. De CO₂-uitstoot is tot 80 procent lager dan die van gewone propaangas. Gasmotoren kunnen zonder aanpassingen en zonder problemen overschakelen op deze biovariant. Zo is er geen drempel om deze winst in duurzaamheid te realiseren.

De productie van bio-propaangas door raffinaderijen is nog niet toereikend om aan de gehele vraag naar LPG te voldoen. Rijngas mengt het ingekochte biologische gas bij in de flessen voor heftrucks. De verwachting is dat de productiecapaciteit – zowel in Nederland als elders – de komende jaren stijgt. Rijngas zal, zodra dat mogelijk en beschikbaar is, een steeds groter deel van het minerale propaangas vervangen door de biologische versie. Daarnaast compenseert Rijngas al jaren de CO₂ voor alle fossiele propaangas die het levert.

 

Transitiebrandstof

Dankzij de lagere CO₂-uitstoot en het feit dat propaangas een restproduct is bij de raffinage van benzine en diesel, wordt het beschouwd als transitiebrandstof. Zodoende kan het helpen op weg naar een duurzamer energieverbruik zolang er onvoldoende volledig schone energiebronnen voorhanden zijn. Bio-propaangas past in die ontwikkeling, aangezien de uitstoot erdoor verder afneemt.

Het streven is een emissiereductie van 95 procent in 2050, de doelstelling van het Nederlandse klimaatbeleid. De Nederlandse overheid vult daarmee het Parijse Klimaatverdrag in. Daarin hebben landen afgesproken om de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken: in 2050 mag die maximaal 2 graden Celsius zijn, en zo mogelijk minder dan 1,5 graden Celsius.

 

Voordelen LPG-heftrucks

De opkomst van bio-propaangas maakt de aanschaf van een LPG-heftruck extra interessant. Zoals bekend heeft dit type als voordeel dat het, ten opzichte van een dieseltruck, vrijwel geen fijnstof (roetdeeltjes) uitstoot. Met het oog op de gezondheid van medewerkers mag de LPG-heftruck daardoor ook binnen, in magazijnen en bedrijfshallen, worden ingezet.

Een ander belangrijk voordeel is dat gasheftrucks veel stiller zijn dan dieselheftrucks. Ook dat is gunstig voor de arbeidsomstandigheden.

Datzelfde geldt uiteraard voor elektrische heftrucks. Maar de investering in een heftruck op gas is lager. Het verschil zit ‘m in de batterij. Bovendien heb je dan ruimte en faciliteiten nodig voor het opladen. Voor LPG-heftrucks zijn alleen gasflessen nodig. Met het HCS-systeem zorgt Rijngas ervoor dat er altijd voldoende gevulde flessen op voorraad zijn.

 

Eigen vulstation

Bedrijven met een grote vloot gasheftrucks verbruiken meer LPG. Dan is de plaatsing van een vulstation op de eigen locatie mogelijk interessant. Rijngas levert daarvoor ook vast gemonteerde LPG-tanks op heftrucks. Die zijn er met een grotere inhoud dan de losse glasflessen. Dat betekent dat minder tankbeurten nodig zijn. Daardoor gaat de efficiëntie van de trucks omhoog.

 

 

Bekijk onze Hyster LPG trucks

Kleine stap, groot effect

Wilt u de carbon footprint van uw bedrijf verkleinen? Neem contact op!